Hệ thống ngoại trang

25-08-2018Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại CƠ QUAN NÂNG CẤP ở Thành Chính

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần ngoại trang cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
Ngoại Trang

Mảnh Ngoại Trang

Tỷ lệ thành công %

Kim Nguyên Bảo

Cấp 1 Nhận được khi trùng sinh 4 - 5
Cấp 2 1000 100 2
Cấp 3 2000 80 2
Cấp 4 2000 70 2
Cấp 5 5000 60 2
Cấp 6 5000 40 2
Cấp 7 10000 30 2
Cấp 8 15000 15 2
Cấp 9 30000 10 2
Cấp 10 40000 5 2

 

 

Hình Ảnh [Ngoại Trang]:

Vũ Thương

Tử Kim

Phong Lộ

Phong Vũ

Phượng Hi

Thần Long

Thần Võ

Thương Khung

Lam Hải

Lâm Thiên

Liệt Thạch

Lưu Hỏa

Ngọc Bích

Nhã Thanh

Bạch Ngọc

Bạch Phụng

Bích Huyết

Huyết Long

Kiếm Tâm

Kim Phượng

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp thất bại già lam kinh sẽ bị giảm 1 cấp
  • Mảnh ngoại trang có thể thu thập từ các hoạt động và event ingame

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
kiemthethientu.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp