Hệ Thống Phi Phong

11-06-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Danh Hiệu Khi Có Phi Phong Thần Thoại
30 ngày

I. NPC liên quan

  • Đến NPC cửa hàng có thể mua phi phong


II. Hệ Thống Phi Phong

Phi Phong Xếp Hạng Vinh Dự Tối Thiểu Vinh Dự Tối Đa

SỒ PHƯỢNG
Giá Bán: 7 KNB Đại

5000 12000 18000

TIỀM LONG
Giá Bán: 8 KNB Đại

3000 24000 36000

CHÍ TÔN
Giá Bán: 9 KNB Đại

1000 60000 90000

VÔ SONG
Giá Bán: 10 KNB Đại

500 120000 180000

ĐẠI THÁNH
Giá Bán: 20 KNB Đại

300

400000

600000

SIÊU THẦN
Giá Bán: 40 Tiền KNB

100

600000

900000

VÔ CỰC
Giá Bán: 60 Tiền KNB

50

800000

1200000

TRẤN THIÊN
Giá Bán: 80 Tiền KNB

30

1000000

1500000

PHONG VÂN
Giá Bán: 120 Tiền KNB

10

1200000

1800000

THIÊN TỬ
Giá Bán: 200 Tiền KNB

1

1600000

2400000

Băng Hỏa Vũ Thần

1 Cần đạt danh hiệu Thiên Tử Cần đạt danh hiệu Thiên Tử

Thần Thoại

1 Cần đạt danh hiệu Thiên Tử Cần đạt danh hiệu Thiên Tử

 

III. Nâng Cấp Phi Phong Thần Thoại

Đối thoại Cơ Quan Nâng Cấp và chọn theo các bước sau

 

  • Đổi Hệ Phi Phong

Điều Kiện: Chỉ đổi được hệ phi phong của các phái đã [Phụ Tu].

 

Lưu ý : 

 

  • Nâng Cấp Phi Phong Thần Thoại còn bao nhiêu ngày thì nâng cấp còn bấy nhiêu ngày còn lại. VD: còn 25 ngày thì nâng cấp lên còn 25 ngày
  • Xếp hạng phi phong vào 03h00 sáng hàng ngày.
  • Vinh Dự Tối Thiểu cần kèm theo yêu cầu Xếp Hạng mới có thể nhận danh hiệu phi phong
  • Vinh Dự Tối Đa không cần yêu cầu Xếp Hạng.
  • Để sử dụng Phi Phong Băng Hỏa Vũ Thần cần đạt danh hiệu Thiên Tử

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
kiemthethientu.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp