Tải game Thiên Tử Kiếm

Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Bản Update Máy Chủ Mới

Giải nén vào thư mục game kiếm thế đang chạy để trải ngiệm phiên bản mới nhất

Tên tập tin Kích thước Link Tải Về
UPDATE MỚI NHẤT 5MB Link Download

Bản cài đặt Thiên Tử Kiếm (Đã có cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước Link Tải Về
ThienTuKiem 1.0GB Link Download

Bản FULL cài đặt Thiên Tử Kiếm (Chưa cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước Link Tải Về
ThienTuKiem 8.0Gb Link Google (Nhanh Hơn)

Tools hỗ trợ

Tên tập tin Kích thước Link Tải Về
AutoPk 1MB Link Download (trực tiếp)
Yahoo (Fix lỗi Engine.dll) 10MB Link Download (trực tiếp)
UltraViewer (hỗ trợ lỗi) 1MB Link Download (trực tiếp)
Winrar phần mềm giải nén 1MB Link Download (trực tiếp)

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
kiemthethientu.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp