Túi Phúc 1 Vạn

23-03-2024Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I. NỘI DUNG SỰ KIỆN

-Thời Gian Update: 12h00 ngày 23/03/2024

VẬT PHẨM LIÊN QUAN

VẬT PHẨM MÔ TẢ

Túi Phúc 1 Vạn(Không Khóa/Khóa)

Nguồn gốc : Tham gia hoạt động nhận được

Cách Sử Dụng : 

-Cần 1 Ngân Nguyên Bảo  đối với  Túi phúc 1 Vạn (không khóa)

-Cần 1v đồng khóa đối với Túi phúc 1 Vạn (Khóa)

 

 

II. CÁCH KIẾM NGUYÊN LIỆU VÀ PHẦN THƯỞNG

- Cách kiếm nguyên liệu Túi Phúc 1 Vạn

 

HOẠT ĐỘNG VẬT PHẨM
BẠCH HỔ ĐƯỜNG

Nhận 10 Túi Phúc 1 Vạn(Khóa/Không Khóa)/Ải 

Loại Phái

Quán Quân: 50 Túi Phúc 1 Vạn (Khóa/Không Khóa)

Á Quân: 40 Túi Phúc 1 Vạn (Khóa/Không Khóa)

Tứ Cường: 30 Túi Phúc 1 Vạn (Khóa/Không Khóa)

Bát Cường: 20 Túi Phúc 1 Vạn (Khóa/Không Khóa)

Vòng 16: 10 Túi Phúc 1 Vạn (Khóa/Không Khóa)

TIÊU DAO CỐC

Nhận 5 Túi Phúc 1 Vạn(Khóa/Không Khóa)/ Ải 

TỐNG KIM

3000 điểm : 5 Túi Phúc 1 Vạn (Khóa/Không Khóa)

5000 điểm : 10 Túi Phúc 1 Vạn (Khóa/Không Khóa)

10000 điểm : 15 Túi Phúc 1 Vạn (Khóa/Không Khóa)

TRUY NÃ

Nhận 10  Túi Phúc 1 Vạn(Khóa/Không Khóa)/1nhiệm vụ thành công

 

 

- Phần thưởng  Túi Phúc 1 Vạn

TÊN VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
Kinh Nghiệm (Tỷ) 1-4
Mảnh Ngoại Trang 50-150
Tinh Thạch Đồng Hành 50-150
Thần Khí Bảo Châu 50-150
Ấn Ký Tín Vật 50-150
[Mảnh Ghép] Ấn 50-150
Mảnh Ghép Ngựa 50-150
Mảnh Chân Nguyên 50-150
Mảnh Huy Chương 50-150
[Mảnh Ghép]Mặt Nạ 5-15
Rương Trấn Hồn Thạch 1-2
Rương Bí Kíp 180 Tùy Chọn 1

 

Lưu Ý :

-CẦN 15 Ô TRỐNG ĐỂ  nhận vật phẩm

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
kiemthethientu.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp