SỰ KIỆN THÁNG 4

31-03-2023Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

 NỘI DUNG SỰ KIỆN

Thời gian diễn ra : Từ 17h30 ngày 31/03/2023

1.TÍCH LŨY THẺ NẠP TOÀN BỘ MÁY CHỦ

Khi nhận code trên 100k tích lũy của toàn bộ máy chủ sẽ được + thêm 10% KNB của code đó

( Ví dụ : 100k - 100 KNB thì Tích lũy  Liên Server sẽ tăng lên 10 KNB  )

Lưu ý : Code nhận Kim Nguyên Bảo mới có thể tăng tích lũy - Code nhận Bùa Bảo Toàn thì không tăng tích lũy - Code nhận Kim Nguyên Bảo hay Bùa Bảo Toàn đều có cơ hội trúng thưởng

Khi nhận thưởng tích lũy phần thưởng sẻ reset về phần thưởng gốc và đếm tích lũy lại từ đầu
Thưởng tích lũy server :
- Thưởng gốc mặc định : 100 KNB + 2 Lệnh Bài Kỹ Năng [Tốc Biến] + 1 Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp

- Để xem điểm tích lũy của máy chủ xem tại NPC Hỗ Trợ - Sự Kiện Pha Chế Trà Sữa

- Ghép Trà Sữa phải tắt AutoPK

- Lưu ý cần 5 ô trống để nhận thưởng

Tỉ lệ % nhận thưởng tích lũy toàn bộ máy chủ

CODE TỈ LỆ %
100k 1,00%
200k 2,00%
300k 3,00%
500k 5,00%
1000k 10%


Quà Tích Lũy

Tên Vật Phẩm Số Lượng
Lệnh Bài Kỹ Năng [Tốc Biến] 2
Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp 1
Kim Nguyên Bảo 100
Kim Nguyên Bảo Tích Lũy Toàn Máy Chủ Khi Sử Dụng Code 10%

 

Túi Quà May Mắn 

Tích lũy Nạp trong ngày

Túi Quà May Mắn

(khóa)

50k

1

100k

2

200k

3

500k

4

1000k

5

2000k

6

3000k

7

4000k

8

5000k

10

 

Phần thưởng Túi Quà May Mắn

Vật phẩm ngẫu nhiên khi sử dụng Túi Quà May Mắn

(khóa)

Số lượng

Linh Tê Ngọc

1-5

Tiền Du Long

10-100

Rương Thần Sa 1-6 dòng

1

Lệnh Bài Phi Phong Thần Thoại

1

Trấn Hồn Thạch - Theo Phái

50-500

Kinh Nghiệm

10-200 (tỷ)

Lệnh Bài Vũ Khí Thần Thoại 1

Lệnh Bài Nâng Cấp Đồng Hành Siêu Cấp

1

Lệnh Bài Nâng Cấp Võ Công Siêu Cấp

1

Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp

1

2.SỰ KIỆN PHA CHẾ TRÀ SỮA

Vật phẩm

Mô tả

Trà

Nguồn gốc: Tham gia hoạt động nhận được

Tính chất:  Không Khóa , Vĩnh Viễn

Chức năng: Ghép Hồng Trà - Trà Sữa

Sữa

Nguồn gốc: Tham gia hoạt động nhận được

Tính chất:  Không Khóa , Vĩnh Viễn

Chức năng: Ghép Hồng Trà - Trà Sữa

 

Trân Châu

 

Nguồn gốc: Tham gia hoạt động nhận được

Tính chất:  Không Khóa , Vĩnh Viễn

Chức năng: Ghép Hồng Trà - Trà Sữa

 

Túi Quà May Mắn

 

Nguồn gốc: Tích lũy nạp hằng ngày nhận dưdọc

Tính chất: Khóa - vĩnh viễn

Chức năng: Sử dụng nhận được vật phẩm giá trị

Hồng Trà Trân Châu

Nguồn gốc:  Ghép tại NPC Hỗ Trợ

Tính chất:  Không khóa, vĩnh viễn
Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng

Trà Sữa Trân Châu

Nguồn gốc:  Ghép tại NPC Hỗ Trợ

Tính chất: Không khóa , vĩnh viễn
Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng

Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp

Nguồn gốc:  Trúng thưởng code nạp

Tính chất:  Không Khóa , vĩnh viễn

Chức năng: 2 Lệnh Bài Siêu Cấp đổi 1 Lệnh Bài Siêu Cấp bất kỳ

Kỹ Năng Tốc Biến

Nguồn gốc: Sử dụng Trà Sữa Trân Châu + Tích lũy điểm trong toàn bộ máy chủ

Tính chất:  Không Khóa , Khóa, vĩnh viễn

Chức năng: Nâng Cấp Tốc Biến

 

Cách thức nhận Hồng Trà

Các huynh đệ tham gia hoạt động tới Hỗ Trợ Thiên Tử Kiếm đối thoại và chọn :

Ghép [ Hồng Trà ] 

Cần 1 Trà + 1 Sữa + 1 Trân Châu + 1 Ngân Nguyên Bảo để ghép được 1 Hồng Trà ( Không Khóa )

Cần 1 Trà + 1 Sữa + 1 Trân Châu + 1 vạn Đồng Khóa để ghép được 1 Hồng Trà ( Khóa )

 

Cách thức nhận Trà Sữa

Các huynh đệ tham gia hoạt động tới Hỗ Trợ Thiên Tử Kiếm đối thoại và chọn :

Ghép [ Trà Sữa ]

Cần 10 Trà + 10 Sữa + 10 Trân Châu + 5 KNB + 1 Lăng Vân Thạch để ghép được 10 Trà Sữa ( Khóa )

Cần 10 Trà + 10 Sữa + 10 Trân Châu + 15 KNB để ghép được 10 Trà Sữa ( Không Khóa )

Cách nhận nguyên liệu

 

Hoạt động

Vật Phẩm

Truy Nã

Nhận được 10 Sữa - 10 Trân Châu/ 1 Nhiệm vụ thành công

Tiêu Dao Cốc

Nhận được 20 Sữa / Ải thành công

Bạch Hổ Đường

Nhận được 25 Trân Châu / Ải thành công

Tống Kim

3000 điểm tích lũy - 15 Trà

5000 điểm tích lũy - 20 Trà

10000 điểm tích lũy - 50 Trà

TOP Tống Kim

TOP 1 : 150 Trà

TOP 2 : 100 Trà

TOP 3 : 50 Trà

Thi Đấu Loạn Phái

Quán Quân : 500 Trà - 500 Sữa - 500 Trân Châu

Á Quân : 400 Trà - 400 Sữa - 400 Trân Châu

Tứ Cường : 300 Trà - 300 Sữa - 300 Trân Châu

Bát Cường : 200 Trà - 200 Sữa - 200 Trân Châu

Vòng 16 : 100 Trà - 100 Sữa - 100 Trân Châu

 

Phần Thưởng khi sử dụng Hồng Trà

Vật phẩm ngẫu nhiên

Số lượng

Kinh Nghiệm

1-4 ( tỷ )

Mảnh Ngoại Trang

50-150

Tinh Thạch Đồng Hành

50-150

Thần Khí Bảo Châu

50-150

Ấn Ký Tín Vật 50-150
[Mảnh Ghép] Ấn 50-150
Mảnh Ghép Ngựa 50-150
Mảnh Chân Nguyên 50-150
Mảnh Huy Chương 50-150
[Mảnh Ghép]Mặt Nạ

5-15

Rương Trấn Hồn Thạch

1-2

Mảnh Ghép Vũ Khí

1-2

Thần Sa-Vô Hạ Dẫn

1-2

Rương Bí Kíp 180 Tùy Chọn

1

 

Phần Thưởng khi sử dụng Trà Sữa

Vật phẩm ngẫu nhiên

Số lượng

Kinh Nghiệm

15-30 (tỷ)

Mảnh Ngoại Trang

500-1000

Tinh Thạch Đồng Hành 500-1000
Thần Khí Bảo Châu 500-1000
Ấn Ký Tín Vật 500-1000
[Mảnh Ghép] Ấn 500-1000
Mảnh Ghép Ngựa 500-1000
Mảnh Chân Nguyên 500-1000
Mảnh Huy Chương 500-1000
[Mảnh Ghép]Mặt Nạ

50-100

Mảnh Ghép Vũ Khí

5-15

Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 5-15
Linh Tê Ngọc

1-2

Rương Trang Bị Đồng Hành(4-5-6)

1

Rương Thần Sa 1-6 dòng

1

Lệnh Bài Kỹ Năng [Tốc Biến]

1

Trấn Hồn Thạch - Theo Phái

1-10

 

Lưu ý : 

-Sử dụng 1 Trà Sữa nhận ngay 1 Thẻ Tích Lũy Sự Kiện( khóa ) ( sử dụng bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu Thẻ Tích Lũy Sự Kiện )

-Chắc chắn nhận được Thẻ Tích Lũy Sự Kiện khi sử dụng Trà Sữa

-Đá trấn hồn thạch sẽ theo hệ phái nhân vật khi đang sử dụng Event , vui lòng chọn đúng phái cần nhận Đá trấn hồn thạch 

-Cần 15 ô trống để sử dụng  Trà Sữa và nhận thưởng

-Mọi thắc mắc các bạn vui lòng inbox Fanpage để được hỗ trợ 

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
kiemthethientu.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp