Hoạt Động Quân Doanh

29-10-2019Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia Bách Man Sơn
Hậu Sơn Phục Ngưu Hải Lăng Vương Mộ
Phần Thưởng Nhiệm Vụ

Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia

 • Thời gian: Cả ngày, cứ 60 phút sẽ báo danh 1 trận, thời gian báo danh từ phút 00 đến phút 10 của mỗi giờ.
 • Điều kiện tham gia: Yêu cầu cấp 90 trở lên.

Hướng dẫn tham gia Bách Man Sơn

 • Mở Hành Trang (Phím tắt F2) tìm Vô Hạn Truyền Tống Phù, lựa chọn Phục Ngưu Sơn Quân Doanh để vào bản đồ báo danh.

 

 • Tìm NPC Chung Minh Tri Mộ để nhận nhiệm vụ Cổ Họa và Lưu ý Phải nhận nhiệm vụ mới có thể vào phó bản.

 • Đến gặp NPC Trịnh Bát Cô chọn Bách Man Sơn, chọn tiếp Ta muốn báo danh.

 

 • Báo danh thành công kêu gọi thành viên tổ đội đến chỗ npc để tiến hành vào phó bản.

 

Hướng dẫn tham gia Hậu Sơn Phục Ngưu

 • Nếu lần đầu làm nhiệm vụ Hậy Sơn Phục Ngưu các bạn gặp Lư Tất Khắc để nhận nhiệm vụ Hành Trình Mới, sau đó mới có thể vào phó bản Hậu Sơn Phục Ngưu.

 • Mở Hành Trang (Phím tắt F2) tìm Vô Hạn Truyền Tống Phù, lựa chọn Phục Ngưu Sơn Quân Doanh để vào bản đồ báo danh.

 

 • Tìm NPC Lư Tất Khắc để nhận nhiệm vụ Hậu Sơn Phục Ngưu - Lưu ý Phải nhận nhiệm vụ mới có thể vào phó bản.
  • Nếu đang làm nhiệm vụ Hành Trình Mới không thể nhận nhiệm vụ.
  • Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ Hành Trình Mới - nhận nhiệm vụ Chuẩn bị Chiến Sự (nhiệm vụ chính) hoặc Bị Chiến Nhật Thường (nhiệm vụ phụ)

 • Đến gặp NPC Trịnh Bát Cô chọn Hậu Sơn Phục Ngưu, chọn tiếp Ta muốn báo danh.

 

 • Báo danh thành công kêu gọi thành viên tổ đội đến chỗ npc để tiến hành vào phó bản.

Hướng dẫn tham gia Hải Lăng Vương Mộ

 • Mở Hành Trang (Phím tắt F2) tìm Vô Hạn Truyền Tống Phù, lựa chọn Phục Ngưu Sơn Quân Doanh để vào bản đồ báo danh.

 

 • Tìm NPC Thần Tiêu để nhận nhiệm vụ Hải Lăng Vương Mộ - Phải nhận nhiệm vụ mới có thể vào phó bản.

 • Đến gặp NPC Trịnh Bát Cô chọn Hải Lăng Vương Mộ, chọn tiếp Ta muốn báo danh.

 

 • Báo danh thành công kêu gọi thành viên tổ đội đến chỗ npc để tiến hành vào phó bản.

Phần Thưởng Nhiệm Vụ

 • Nhiệm Vụ Chính (4 lần / 1 tuần)
Vật Phẩm Số Lượng
Rương Trấn Hồn Thạch 100
Linh Tê Ngọc 2
Kinh nghiệm đơn 100
Đồng Thường 10000
Đồng khóa 50000

 

 • Nhiệm Vụ Phụ (28 lần / 1 tuần)
Vật Phẩm Số Lượng
Rương Trấn Hồn Thạch 50
Linh Tê Ngọc 1
Kinh nghiệm đơn 50
Đồng Thường 10000
Đồng khóa 20000

 

 • Nhiệm Vụ Hành Trình Bất Tận (1 lần / 1 tuần)
Vật Phẩm Số Lượng
Rương Đá trấn hồn thạch 500
Linh Tê Ngọc 5
Kinh nghiệm đơn 500
Chiến Thần 4000
Đồng khóa 2000000

 

 • Nhiệm Vụ Thao Luyện Tân Quân (1 lần duy nhất)
Vật Phẩm Số Lượng
Rương Đá trấn hồn thạch 100
Kinh nghiệm đơn 500
Đồng khóa 1000000

 

 • Nhiệm Vụ Hành Trình Mới (1 lần duy nhất)
Vật Phẩm Số Lượng
Rương Đá trấn hồn thạch 100
Kinh nghiệm đơn 50
Linh Tê Ngọc 2
Đồng Thường 10000
Đồng khóa 50000

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
kiemthethientu.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp