ĐUA TOP MÁY CHỦ MINH KIẾM

05-07-2024Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I. Nội  Dung

  • THỜI GIAN ĐUA TOP
  • Bắt Đầu : Ngày OPEN máy chủ
  • Kết Thúc: 03h00 sáng ngày 13/07/2024
  • Mục Tiêu Đua Top: Vinh Dự Tài Phú + Vinh Dự Võ Lâm
XẾP HẠNG PHẦN THƯỞNG
TOP 1

Rương Thần Sa (4 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành 6
5000v Đồng Thường
20000 Điểm Chân Khí
200000 Mảnh Ghép Ấn
200000 Tinh Thạch Đồng Hành
5000 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)

TOP 2

Rương Thần Sa (3 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành cấp 6
2500v Đồng Thường
15000 Điểm Chân Khí
100000 Mảnh Ghép Ấn
100000 Tinh Thạch Đồng Hành
3000 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)

TOP 3

Rơng Thần Sa (2 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành cấp 5
1500v Đồng Thường
10000 Điểm Chân Khí
50000 Mảnh Ghép Ấn
50000 Tinh Thạch Đồng Hành
2000 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)

TOP 4 - 10

Rương Thần Sa (0 Dòng)
700v Đồng Thường
5000 Điểm Chân Khí
20000 Ghép Ấn
20000 Tinh Thạch Đồng Hành
1000 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)

 

Lưu Ý:

  • Quả top sẽ được phát tự động vào nhân vật vào 12h ngày hôm sau khi kết thúc đua top.
  • Các huynh đệ nhận CODE đua TOP tại HỖ TRỢ THIÊN TỬ mục GIFTCODE.
  • Vinh Dự Tài Phú: Nhận được khi nâng cấp các loại trang bị
  • Vinh Dự Võ Lâm: Nhận được khi tham gia Thi Đấu Loạn Chiến + Tống Kim

 

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
kiemthethientu.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp