Đồng Hành Kiếm Thế

30-09-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Tính năng Đồng Hành - một tính năng mới, độc đáo, và sẽ hỗ trợ Huynh Đệ thuận tiện hơn trong quá trình tham gia phiêu lưu cùng thế giới Kiếm Thế.

Danh hiệu Cấp 20

 

I.NPC liên quan

II Hình Ảnh Đồng Hành

 

Hình Ảnh Đồng Hành

Huyền Vũ

Thanh Long

Chu Tước

Tiểu Tiên

Tử Thanh Thư

Kim Đồng

Ngọc Nữ

Nhẫn Giả Cổ Mộ

Sư Muội Quyến Rũ

Sư Muội Xinh Đẹp

Thạch Thanh Lộ

Mã Tiểu Cư

Thiên Thần

III. Vật phẩm liên quan và Công thức nâng cấp

1. Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Thông tin chi tiết

Bạn Đồng Hành

Thu thập: Nhận ở Lần đầu nạp thẻ Hoặc mua ở Kỳ Trân Các

Tác Dụng: Nhấp chuột phải sử dụng nhận Đồng Hành

Túi Tinh Thạch Đồng Hành

Thu thập: Nhập được khi tham gia VẠN HOA CỐC + THIÊN QUỲNH CUNG

Tác Dụng: Nhấp chuột phải nhận được 500 Tinh thạch đồng hành

Tinh Thạch Đồng Hành

Thu thập: Đổi điểm Tống Kim và Loạn Phái tại NPC đổi thưởng

Tác Dụng: Nâng cấp Bạn Đồng Hành

2. Công thức nâng cấp

Chuột phải vào  Lệnh bài nâng cấp Đồng Hành siêu cấp  để thăng 1 cấp Đồng Hành

Cấp Đồng Hành Tinh Thạch Đồng Hành Đồng Thường (vạn) Tỷ lệ Thành công %
1 Sử dụng bạn đồng hành cấp 1
2 1000 50 100
3 2000 50 90
4 3000 100 80
5 5000 100 60
6 10000 200 40
7 10000 200 25
8 15000 500 15
9 30000 500 10
10 40000 1000 10
Cấp 11-15 Cần  1 Lệnh Bài Nâng Cấp Đồng Hành Siêu Cấp 100
Cấp 16 Cần 2 Lệnh Bài Nâng Cấp Đồng Hành Siêu Cấp 100
Cấp 17 Cần 4 Lệnh Bài Nâng Cấp Đồng Hành Siêu Cấp 100
Cấp 18 Cần 6 Lệnh Bài Nâng Cấp Đồng Hành Siêu Cấp 100
Cấp 19 Cần 8 Lệnh Bài Nâng Cấp Đồng Hành Siêu Cấp 100
Cấp 20 Cần 10 Lệnh Bài Nâng Cấp Đồng Hành Siêu Cấp 100

3. Nâng cấp kỹ năng đồng hành

Cấp Kỹ Năng Tinh Thạch Đồng Hành Đồng Thường (vạn) Tỷ lệ Thành công %
1 Kích hoạt khi gọi đồng hành
2 500 30 100
3 1000 40 90
4 2000 50 80
5 3000 50 60
6 4000 50 50
7 5000 100 40
8 6000 100 20
9 10000 200 15
10 20000 200 10

 

Kỹ Năng Thông tin chi tiết

Kinh Hồng Nhất Kích

Tác Dụng:

- Tăng chí mạng 

- Tấn công khi đánh chí mạng

Phá Không Trảm Ảnh

Tác Dụng:

- Thời gian gây [ngũ hành]

- Phát huy lực tấn công cơ bản

- Phát huy lực tấn công kỹ năng

Ích Thọ Âm Dương

Tác Dụng

- Trừ thời gian [ngũ hành]

- Sinh lực tối đa

- Tỷ lệ sinh lực tối đa

- Tỷ lệ nội lực tối đa

Hư Không Thiểm Ảnh

Tác Dụng:

- Né tránh

- Chịu sát thương chí mạng

Từ Bi Tế Vũ

Tác Dụng:

- Mỗi nữa giây hồi phục sinh lực

- Mỗi nữa giây hồi phục nội lực

Cam Vũ Lâm Hoa

Tác Dụng:

- Hiệu suất hồi phục sinh lực

- Hiệu suất hồi phục nội lực

Vô Niệm Kinh

Tác Dụng:

- Tỷ lệ đánh trúng

- Bỏ qua né tránh

 

4. Nâng cấp kỹ năng đồng hành

- 4 Trang bị Đồng Hành cùng cấp có thể ghép thành 1 Trang Bị Đồng Hành cấp cao hơn.

Bộ Trang Bị Đồng Hành Cấp 5

Bộ Trang Bị Đồng Hành Cấp 6

Bộ Trang Bị Đồng Hành Cấp 7

Hướng dẫn nâng cấp Lệnh Bài Nâng Cấp Đồng Hành Siêu Cấp Cấp 1-20

Bước 1 : Cần kích hoạt Lệnh Bài Nâng Cấp Đồng Hành Siêu Cấp  khi sử dụng code facebook

 

Bước 2 : Click phải vào vật phẩm Lệnh Bài Nâng Cấp Đồng Hành Siêu Cấp Siêu Cấp và chọn nâng cấp 

Lưu Ý:

  • - Nâng cấp thất bại Bạn Đồng Hành Và Kỹ Năng Bạn Đồng Hành sẽ bị hạ 1 cấp
  • - Kỹ năng hỗ trợ vẫn giữ nguyên. Kỹ năng đồng hành sẽ bị mất nếu giải tán đồng hành.
  • Chuột phải vào  Lệnh bài nâng cấp Đồng Hành siêu cấp  để thăng 1 cấp Đồng Hành

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
kiemthethientu.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp