SỰ KIỆN TẾT 2023

04-01-2023Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

THIÊN TỬ KIẾM  xin gửi tới một Sự Kiện mới đặc sắc mang tên SỰ KIỆN NĂM MỚI 2023

 • Thời gian & đối tượng tham gia :

 • + Thời gian diễn ra : Từ 00h00 ngày 05/01/2023
 • + Thời gian nhận Túi Quà Phúc Lộc Thọ : Mỗi ngày nhận được 1 túi (19/01 (Âm lịch 28/12) - 31/1 (Âm lịch 10/1)) - Tài khoản đã kích hoạt code nạp lần đầu mới nhận được Túi Quà Phúc Lộc Thọ ( Nhận tại NPC Cây Hoa Anh Đào )
 • + Đối tượng tham gia : Toàn bộ nhân vật trong game
 • + Tham gia event nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn 
 • Lưu ý khi sử dụng vật phẩm Phong Pháo Lớn và Hồng Bao May Mắn :
 • Sử dụng 1 Phong Pháo [Lớn] sẽ được tích lũy 1 điểm tích lũy server - Có tỷ lệ nhận được thưởng tổng tích lũy server
  Sử dụng 1 Hồng bao may mắn sẽ được tích lũy 10 điểm tích lũy 
  Khi sử dụng (Phong Pháo [Lớn] và Hồng bao may mắn) sẽ có cơ hội nhận thưởng tích lũy
  Khi nhận thưởng tích lũy phần thưởng sẻ reset về phần thưởng gốc và đếm tích lũy lại từ đầu
  Thưởng tích lũy server :
  - Thưởng gốc mặc định : 100 KNB ĐẠI + 1 Lệnh Bài Nâng Cấp Võ Công Siêu Cấp
  - Thưởng tích lũy : mỗi 20 điểm tích lũy nhận từ Phong Pháo [Lớn] và Hồng Bao May Mắn thưởng tích lũy sẽ tăng thêm 1 KNB Đại
  - Trúng thưởng quà tích lũy bằng Phong Pháo Lớn sẽ nhận : 100 KNB  + 1 Lệnh bài Nâng Cấp Võ Công Siêu Cấp ( Khóa )
  - Trúng thưởng quà tích lũy bằng Hồng Bao May Mắn sẽ nhận : 100 KNB  + 1 Lệnh bài Nâng Cấp Võ Công Siêu Cấp ( Khóa )
  - Khi trúng thưởng tích lũy phần thưởng sẽ reset về phần thưởng gốc và đếm tích lũy lại từ đầu ( bắt đầu từ 0 )
  - Nếu mốc tích lũy đạt 15000 thì chắn chắn 100% sẽ nhận được quà tích lũy
  - Để xem điểm tích lũy của bản thân xem tại NPC Cây Hoa Đào
 • NPC & vật phẩm liên quan

Npc Event In Game

Cây Hoa Anh Đào

 • Vị trí : Phượng Tường Phủ
 • Chức năng : 
 • Nhận Túi Quà Phúc Lộc Thọ
 • Ghép Phong Pháo Lớn
 • Ghép Phong Pháo

 

 

Vật phẩm Mô tả

Phong Pháo

 • Nguồn gốc: Ghép tại Cây Hoa Đào
 • Tính chất:  Không Khóa , Vĩnh Viễn
 • Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng

Phong Pháo Lớn

 • Nguồn gốc: Ghép tại Cây Hoa Đào
 • Tính chất: Không Khóa, vĩnh viễn
 • Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng

 

Viên Pháo

 

 • Nguồn gốc: Tham gia hoạt động trong game nhận được
 • Tính chất: Không khóa, vĩnh viễn
 • Chức năng: Nguyên liệu để ghép Phong Pháo - Phong Pháo Lớn

 

Dây Pháo

 

 • Nguồn gốc: Tham gia hoạt động trong game nhận được
 • Tính chất: Không khóa, vĩnh viễn
 • Chức năng:Nguyên liệu để ghép Phong Pháo - Phong Pháo Lớn

Hồng Bao May Mắn

 • Nguồn gốc:  Nhận Tích lũy nạp hằng ngày 
 • Tính chất: khóa, vĩnh viễn
  Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng

Túi Quà Phúc Lộc Thọ

 • Nguồn gốc:  Quà chúc phúc mỗi ngày Tết
 • Tính chất: khóa, vĩnh viễn
  Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng

Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

 • Nguồn gốc: Sử dụng Phong Pháo Lớn nhận được
 • Tính chất:  Khóa , vĩnh viễn
 • Chức năng: Mua vật phẩm tại NPC Cửa Hàng
 • Nguồn gốc: Sử dụng Phong Pháo Lớn + Tích lũy điểm Server tỉ lệ nhận được
 • Tính chất:  Không Khóa , Khóa, vĩnh viễn
 • Chức năng: Nâng Cấp Bí Kíp Trấn Phái

 

 

I.Cách thức nhận Phong Pháo

 • Các huynh đệ tham gia hoạt động tới NPC Cây Hoa Anh Đào  đối thoại và chọn :
 • Ghép [ Phong Pháo 
 • Cần 10 Viên Pháo +10 Dây Pháo + 1 Ngân Nguyên Bảo để ghép được 1 Phong Pháo ( Không Khóa )
 • Cần 10 Viên Pháo +10 Dây Pháo + 1 vạn đồng khóa để ghép được 1 Phong Pháo ( Khóa )

 

II.Cách thức nhận Phong Pháo [ Lớn ]

 • Các huynh đệ tham gia hoạt động tới NPC Cây Hoa Anh Đào đối thoại và chọn :
 • Ghép [ Phong Pháo Lớn ]
 • Cần 10 Viên Pháo +10 Dây Pháo + 15 KNB để ghép được 1 Phong Pháo Lớn ( Không Khóa )
 • Cần 10 Viên Pháo +10 Dây Pháo + 5 KNB + 1 LĂNG VÂN THẠCH để ghép được 1 Phong Pháo Lớn ( Khóa )

                                                

III.Cách thức nhận Hỗ Trợ

 

Hoạt động

Vật Phẩm Tính Chất
Truy Nã

Nhận được 10 Dây Pháo/ 1 Nhiệm vụ thành công

Không Khóa
Tiêu Dao Cốc

Nhận được 20 Dây Pháo / Ải thành công

Bạch Hổ Đường

Nhận được 25 Viên Pháo  / Ải thành công

Săn Boss 115 100 Dây Pháo
Tống Kim 3000 điểm tích lũy - 15 Viên Pháo
5000 điểm tích lũy - 20 Viên Pháo
10000 điểm tích lũy - 50 Viên Pháo
TOP Tống Kim

TOP 1 :150 Dây Pháo

TOP 2 : 100 Dây Pháo

TOP 3 : 50 Dây Pháo

Thi Đấu Loạn Phái

Quán Quân : 500 Viên Pháo

Á Quân : 400 Viên Pháo

Tứ Cường : 300 Viên Pháo

Bát Cường : 200 Viên Pháo

Vòng 16 : 100 Viên Pháo

- Lưu ý : Hành trang cần phải có 5 ô trống để nhận vật phẩm

 

IV.Phần thưởng khi sử dụng Phong Pháo

Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Kinh Nghiệm 1-4 ( tỷ )

Không Khóa, Khóa

Mảnh Ngoại Trang

50-150

Tinh Thạch Đồng Hành 50-150
Thần Khí Bảo Châu 50-150
Ấn Ký Tín Vật 50-150
[Mảnh Ghép] Ấn 50-150
Mảnh Ghép Ngựa 50-150
Mảnh Chân Nguyên 50-150
Mảnh Huy Chương 50-150
[Mảnh Ghép]Mặt Nạ 5-15
Rương Trấn Hồn Thạch 1-2
Mảnh Ghép Vũ Khí 1-2
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 1-2
Rương Bí Kíp 180 Tùy Chọn 1

 

V.Phần thưởng khi sử dụng Phong Pháo Lớn

Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Kinh Nghiệm 15-30 (tỷ) Không Khóa , Khóa
Mảnh Ngoại Trang 500-1000
Tinh Thạch Đồng Hành 500-1000
Thần Khí Bảo Châu 500-1000
Ấn Ký Tín Vật 500-1000
[Mảnh Ghép] Ấn 500-1000
Mảnh Ghép Ngựa 500-1000
Mảnh Chân Nguyên 500-1000
Mảnh Huy Chương 500-1000
[Mảnh Ghép]Mặt Nạ 50-100
Mảnh Ghép Vũ Khí 5-15
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 5-15
Linh Tê Ngọc 1-2
Rương Trang Bị Đồng Hành(4-5-6) 1
Rương Thần Sa 1-6 dòng 1
Lệnh Bài Nâng Cấp Võ Công Siêu Cấp 1
Trấn Hồn Thạch - Theo Phái 1-10

 

VI.Hồng Bao May Mắn

-Nhận Tích Lũy Nạp Hằng Ngày

Tích lũy Nạp trong ngày

Hồng Bao May Mắn

(khóa)

50k 1
100k 2
200k 3
500k 4
1000k 5
2000k 6
3000k 7
4000k 8
5000k 10

 

Vật phẩm ngẫu nhiên khi sử dụng Hồng Bao May Mắn

(khóa)

Số lượng
Linh Tê Ngọc 1-5
Tiền Du Long 50-300
Rương Thần Sa 1-6 dòng 1
Lệnh Bài Phi Phong Thần Thoại 1
Trấn Hồn Thạch - Theo Phái 50-500
Kinh Nghiệm 10-100
Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn 1
Lệnh Bài Vũ Khí Thần Thoại 1
Tín Vật Siêu Cấp 1
Lệnh Bài Nâng Cấp Đồng Hành Siêu Cấp 1

VI.Túi Quà [ Phúc Lộc Thọ ]

Vật phẩm ngẫu nhiên khi sử dụng Túi Quà Phúc Lộc Thọ

(khóa)

Số lượng
Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn 1
Tín Vật Siêu Cấp 1
Lệnh Bài Nâng Cấp Đồng Hành Siêu Cấp 1
Lệnh Bài Nâng Cấp Võ Công Siêu Cấp 1
Rương Thần Sa 1-6 dòng 1
Linh Tê Ngọc 5-20
Trấn Hồn Thạch - Theo Phái 1000-10000
Kinh Nghiệm 100-1000 ( tỷ )

Lưu ý : 

-Sử dụng 1 Phong Pháo Lớn nhận ngay 1 Thẻ Tích Lũy Sự Kiện( khóa ) ( sử dụng bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu Thẻ Tích Lũy Sự Kiện )

-Chắc chắn nhận được Thẻ Tích Lũy Sự Kiện khi sử dụng Phong Pháo Lớn(Khóa) 

-Đá trấn hồn thạch sẽ theo hệ phái nhân vật khi đang sử dụng Event , vui lòng chọn đúng phái cần nhận Đá trấn hồn thạch 

-Cần 15 ô trống để sử dụng  Phong Pháo Lớn và nhận thưởng

-Mọi thắc mắc các bạn vui lòng inbox Fanpage để được hỗ trợ 

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
kiemthethientu.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp