Quà Nạp Tân Thủ

10-06-2023Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

-Chạy file Autoupdate để cập nhật

Cách nhận Quà Nạp Tân Thủ : 

Sử dụng code nạp thẻ để tăng điểm Quà Nạp Tân Thủ

Chọn Quà nạp Thẻ

Chọn Quà Nạp Tân Thủ và nhận phần thưởng

 

-Phần Thưởng Quà Nạp Tân Thủ Nhận duy nhất 1 lần :

Mốc Quà Nạp Tân Thủ 

Vật Phẩm

(Khóa)

số lượng
100k Kinh nghiệm đơn 10000
  Rương Thần Sa (0 Dòng) 1
  Lệnh Bài Vận Tiêu 10
  Mảnh Ngoại Trang 10000
  Rương trận pháp <3 ngày> 5
  Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 4] 1
     
200k Rương Kỹ Năng Max 180 Tùy Chọn 1
  Lệnh Bài Vận Tiêu 10
  Bùa Bảo Toàn 2
  Rương Bí Kíp trấn phái cấp 1 1
  Chiến Thần 5000
  Mảnh Chân Nguyên 10000
     
500k Rương Thần Sa (1 Dòng) 1
  Chiến Thư - Mật Thất Du Long 500
  Mảnh Huy Chương 10000
  Bùa Bảo Toàn 5
  Rương Trang Bị Hỗn Thiên 9
  Rương Trang Bị Pet Cấp 5 1
     
1000k Rương Thần Sa (2 Dòng) 1
  Luân Hồi Ấn [Cấp 5] 1
  Chiến Thần 10000
  Linh Tê Ngọc 50
  Rương Trang Bị Pet Cấp 5 1
  Thú cưỡi cấp 10 1
     
2000k Bùa Bảo Toàn 10
  Linh Tê Ngọc 50
  Chiến Thư - Mật Thất Du Long 500
  Rương Bí Kíp trấn phái cấp 5 1
  Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 3
  Rương Trang Bị Liệt Hỏa 9
     
3000k Bùa Bảo Toàn 10
  Linh Tê Ngọc 50
  Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 3
  Chiến Thư - Mật Thất Du Long 500
  Chiến Thần 10000
  Rương Thần Sa (3 Dòng) 1
     
4000k Bùa Bảo Toàn 10
  Linh Tê Ngọc 50
  Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 3
  Chiến Thư - Mật Thất Du Long 500
  Chiến Thần 10000
  [Mặt Nạ Thiên Tử] + 10 1
     
5000k Bùa Bảo Toàn 20
  Linh Tê Ngọc 100
  Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 3
  Chiến Thư - Mật Thất Du Long 500
  Rương Bí Kíp trấn phái cấp 10 1
  Rương Thần Sa (4 Dòng) 1

 

Lưu ý :

- Quà Nạp Tân Thủ chỉ lần 1 lần duy nhất

- Cần hỗ trợ ib facebook ạ

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
kiemthethientu.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp