Nhiệm vụ truy nã

05-06-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Hành hiệp trượng nghĩa, tiêu diệt ác bá… những nhiệm vụ đầy chông gai đang chờ đợi các vị hảo hán trên bước đường bôn tẩu giang hồ. Còn chờ gì nữa? Gươm đã sáng, trống đã giục… tất cả đã sẵn sàng để hối thúc các tráng sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ Quan Phủ cùng Kiếm Thế.

I.Phần thưởng nhiệm vụ

Hoàn Thành Nhiệm Vụ
5 tỷ EXP
1v đồng thường.
1v đồng khóa.

 

Tiêu diệt hải tặc nhận được
Ngọc Lộ Tửu <Cấp 2>
Ấn Ký Tín Vật
Mảnh Ngoại Trang

 

Thực hiện nhiệm vụ

Điều kiện tham dự

Nhân vật đạt cấp 50 điểm uy danh giang hồ đạt 20 có thể đến Hình Bộ Bổ Đầu các thành thị lớn để nhận nhiệm vụ.

Nhiệm vụ quan phủ Kiếm Thế

Lưu ý

 • Trong một ngày mỗi nhân vật chỉ được tham dự tối đa 6 lần nhiệm vụ Quan Phủ.
 • Nhân vật nhỏ hơn cấp 50 và đã gia nhập môn phái thì không thể tham gia.

Tiếp nhận nhiệm vụ
 • Khi tiếp nhận nhiệm vụ, đồng đạo có thể căn cứ theo cấp độ của bản thân mà lựa chọn truy bắt những cường đạo cấp độ khác nhau.
 • Có thể mở ra giao diện nhiệm vụ phần F4 để biết thêm thông tin. Căn cứ vào tọa độ địa điểm mà nhiệm vụ gợi ý sẽ tìm được cường đạo cần truy nã.

Nhiệm vụ quan phủ Kiếm Thế Nhiệm vụ quan phủ Kiếm Thế Nhiệm vụ quan phủ Kiếm Thế

 • Sau khi giết được cường đạo cần truy nã sẽ có Rương Đặc Biệt, Ngọc Lộ Tửu <Cấp 2>, Ấn Ký Tín Vật rớt ra.

Nhiệm vụ quan phủ Kiếm Thế

 • Tiêu diệt được hắn là có thể quay về Hình Bộ Bổ Đầu trao trả nhiệm vụ.

Nhiệm vụ quan phủ Kiếm Thế

Lưu ý

 • Số lần nhận nhiệm vụ ngày hôm trước chưa nhận có thể cộng dồn lại vào ngày hôm sau.
 • Nhiều nhất có thể cộng dồn là 36 lần.
 • Phần thưởng nhiệm vụ tùy theo cấp độ của Hải Tặc.
 • Đồng đạo có thể tổ đội cùng nhau nhận nhiệm vụ truy nã. Chỉ cần mọi thành viên trong đội đều đạt yêu cầu nhận nhiệm vụ là có thể cùng nhau tiếp nhận và truy bắt cường đạo cùng lãnh thưởng.
 • Mỗi ngày nhận được 6 lần nhiệm vụ, tích lũy tối đa 36 lần.
 • Mỗi lần huỷ sẽ tiêu hao 1 lần nhiệm vụ

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
kiemthethientu.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp