Nhận Quà Đền Bù Bảo Trì

05-05-2023Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Thời Gian : từ ngày 05/05/2023 đền hết ngày 10/5/2023

Nhận ở Hỗ Trợ Thiên Tử Kiếm

Lưu Ý chỉ nhận 1 lần duy nhất:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ  Số Lượng

Lệnh Bài Nâng Cấp Võ Công Siêu Cấp

1

Lệnh Bài Kỹ Năng [Tốc Biến]

2
Linh Tê 50

Thần Sa - Vô Hạ Dẫn

500

Mảnh Ghép Vũ Khí

500

Kinh Nghiệm Đơn

5000

 

Xin Lỗi  Anh Em vì sự bất tiện này

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
kiemthethientu.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp