Hệ thống trang bị

19-07-2018Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành mua trang bị ở SHOP TRANG BỊ tại Thành Chính

 

II.Hình ảnh trang bị

  • Dùng Lệnh bài trang bị để mua Rương trang bị.
  • Lệnh bài trang bị thu thập được thông qua: Mua ở Kỳ Trân Các, mua nhanh tại HỖ TRỢ THIÊN TỬ và các hoạt động Ingame.

Rương trang bị

Hình ảnh trang bị

Rương Trang Bị Càn Khôn

Giá: 500 Lệnh bài trang bị

(Nhận full set khi sử dụng Code Facebook)

Rương Trang Bị Hỗn Thiên

Giá: 1000 Lệnh bài trang bị

Mở rương cần 1 món trang bị Càn Khôn tương ứng

Rương Trang Bị Liệt Hỏa

Giá: 2000 Lệnh bài trang bị

Mở rương cần 1 món trang bị Hỗn Thiên tương ứng

Rương Trang Bị Cửu Âm

Giá: 4000 Lệnh bài trang bị

Mở rương cần 1 món trang bị Liệt Hỏa tương ứng

Rương Trang Bị Kim Cang

Giá: 10000 Lệnh bài trang bị

Mở rương cần 1 món trang bị Cửu Âm tương ứng

Rương Trang Bị Thiên Tử
 

Giá: 20000 Lệnh bài trang bị

Mở rương cần 1 món trang bị Kim Cang tương ứng

 

Lưu Ý: 

  • Mở rương nhầm món trang bị sẽ không được hỗ trợ lại
  • Mở rương cấp cao hơn cần 1 trang bị cấp thấp hơn tương ứng
  • Đổi hệ trang bị ở Cơ quan nâng cấp

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
kiemthethientu.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp