Hệ thống chân nguyên

25-08-2018Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại CƠ QUAN NÂNG CẤP ở Thành Chính

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần chân nguyên hỗn độn cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
  • Mỗi cấp chân nguyên tăng 20 cấp thuột tính

Chân Nguyên

Hỗn Độn

Mảnh Chân Nguyên

Tỷ lệ thành công % Đồng Thường (Vạn)
Cấp 1 Nhận được khi trùng sinh 2
Cấp 2 1000 90 20
Cấp 3 2000 80 20
Cấp 4 2000 70 20
Cấp 5 5000 60 20
Cấp 6 5000 50 20
Cấp 7 10000 40 20
Cấp 8 15000 30 20
Cấp 9 30000 20 20
Cấp 10 40000 10 20

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp thất bại chân nguyên hỗn độn không bị giảm cấp
  • Mảnh chân nguyên có thể thu thập từ các hoạt động và event ingame

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
kiemthethientu.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp