Chiến Trường Tống Kim

05-06-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Tính năng Chiến Trường Tống Kim vốn là một trong những tính năng đặc sắc nhất của Kiếm Thế xuyên suốt các phiên bản vừa qua. Với thay đổi của Kiếm Thế, chắc chắn sẽ đem lại trải nghiệm thú vị trên bước đường bôn tẩu.
I. Thời gian chiến trường
Loại Chiến Trường Thời Gian
Tống Kim Long Trụ

11h00 - 13h00 - 15h00 - 17h00 

19h00 - 21h00 - 23h00 - 01h00

II. Phần thưởng
1. Phần thưởng tích lũy trận
Mức tích lũy trận Phần thưởng
3000

1 vạn đồng thường
2v đồng khóa
10 tỷ exp
20 Chiến Thần
1000 MG ấn
1000 Điểm chân khí
1000 [Mảnh Ghép]Ngựa

5000

2 vạn đồng thường
5v đồng khóa
30 tỷ exp
50 Chiến Thần
2000 MG ấn
2000 Điểm chân khí
2000 [Mảnh Ghép]Ngựa

10000

5 vạn đồng thường
10v đồng khóa
50 tỷ exp
100 Chiến Thần
4000 MG ấn
4000 Điểm chân khí
4000 [Mảnh Ghép]Ngựa

2. Phần thưởng tiêu diệt Đại Tướng và Nguyên Soái

 

Top Phần thưởng
1

10 vạn đồng thường
20v đồng khóa
100 tỷ exp
2500 Mảnh Ghép Mặt Nạ

2

5 vạn đồng thường
10v đồng khóa
50 tỷ exp
1000 Mảnh Ghép Mặt Nạ

3

2 vạn đồng thường
5v đồng khóa
20 tỷ exp
500 Mảnh Ghép Mặt Nạ

3. Đổi Điểm Tích lũy Tống Kim

 • Tiến hành đổi tại Vô Hạn Truyền Tống Phù [Đổi tích lũy]
 • Điểm tích lũy sẽ được cộng dồn sau mỗi trận
Điểm tích lũy Vật phẩm đổi
5000 20 Tỷ kinh nghiệm
2000 2000 Thần Khí Bảo Châu
10000 1 Hạt giống cây trồng
10000 1 Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>
2000 Đổi 2000 Tinh Thạch Đồng Hành
5000 Bản Đồ Vạn Hoa Cốc
2000 Đổi 1000 Mảnh Huy Chương
2000 Đổi 1000 Mảnh Chân Nguyên
2000 Đổi 2000 Mảnh Ngoại Trang
 
4. Phần thưởng ôm điêu tượng
 • Khi phe chiếm được trụ những người cùng phe khi đứng gần bảo vệ trụ sẽ nhận được phần thưởng
Phần thưởng mỗi 15 Giây
500 triệu Kinh nghiệm
200 Đồng Khóa
40 Điểm Tích Lũy Tống Kim

 

Ngoài ra ngẫu nhiên nhận được
10 Mảnh ghép Ấn
10 Mảnh Ghép ngựa
10 Mảnh Ghép mặt nạ
Rương Trấn Hồn Thạch
Bạch Tửu <Cấp 1>
Ngọc Lộ Tửu <Cấp 2>
Chiến Thần

 

5. Phần thưởng tiêu diệt Đại Tướng và Nguyên Soái

Phần thưởng tiêu diệt
Kim Nguyên Bảo (Đại)
Linh Tê Ngọc

 

 
III. Cách thức tham gia
1. Báo danh chiến trường
 • Thời gian bao danh trước 10 phút trước khi khai chiến
 • Mỗi trận kéo dài 50 phút.
 • Sử dụng vô hạn truyền tống phù để đến nơi báo danh

 
2. Chiếm long trụ
 • Map tống kim long trụ thì long trụ sẽ xuất hiện tại 225/184 
 • Tiến hành chiếm lĩnh và bảo vệ sẽ nhận thưởng
Chiếm trụ
Trụ Phe Kim
Trụ Phe Tống
3. Tướng tống kim
 • Đến thời gian Phó Tường - Đại Tướng tống kim sẽ xuất hiện
 • Tiêu diệt sẽ nhận được Kim Nguyên Bảo, Linh Tê Ngọc

4. Nhận thưởng tống kim

 • Khi trận đấu kết thúc có thể nhận thưởng tại Hiệu Úy Mộ Binh


Lưu Ý:

 • Chú ý thời gian để tham gia tống kim đúng giờ.

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
kiemthethientu.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp