Bí Kíp Võ Công 180 - Trấn Phái

09-11-2018Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I. Võ Công 180.

II. Võ Công Trấn Phái.

III. Nâng Cấp Võ Công Trấn Phái

Tiến hành nâng cấp [Võ Công Trấn Phái] tại CƠ QUAN NÂNG CẤP ở Thành Chính.

Ghép bí kíp võ công cấp 1 : 5 Trấn Hồn Thạch Môn Phái bạn muốn nâng cấp +  5 KNB.

Nâng cấp(2 đến 20):  Trấn Hồn Thạch Môn Phái bạn muốn nâng cấp +  KNB.

 

Cấp Đá Trấn Hồn Thạch Kim Nguyên Bảo Tỷ Lệ %
Võ Công 180 + 1 5 5 100
Võ Công 180 + 2 10 5 100
Võ Công 180 + 3 10 5 100
Võ Công 180 + 4 10 5 90
Võ Công 180 + 5 10 5 90
Võ Công 180 + 6 20 5 90
Võ Công 180 + 7 20 5 80
Võ Công 180 + 8 20 5 80
Võ Công 180 + 9 20 5 80
Võ Công 180 + 10 20 5 70
Võ Công Trấn Phái + 1 50 10 70
Võ Công Trấn Phái + 2 100 10 70
Võ Công Trấn Phái + 3 150 10 60
Võ Công Trấn Phái + 4 200 10 60
Võ Công Trấn Phái + 5 250 10 55
Võ Công Trấn Phái + 6 300 20 55
Võ Công Trấn Phái + 7 350 20 50
Võ Công Trấn Phái + 8 400 20 50
Võ Công Trấn Phái + 9 450 20 45
Võ Công Trấn Phái + 10 500 20 45
Võ Công Trấn Phái + 11 550 30 40
Võ Công Trấn Phái + 12 600 30 40
Võ Công Trấn Phái + 13 650 30 35
Võ Công Trấn Phái + 14 700 30 35
Võ Công Trấn Phái + 15 750 30 30
Võ Công Trấn Phái + 16 800 40 30
Võ Công Trấn Phái + 17 850 40 20
Võ Công Trấn Phái + 18 900 40 20
Võ Công Trấn Phái + 19 950 40 10
Võ Công Trấn Phái + 20 1000 50 5

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp VÕ CÔNG TRẤN PHÁI thất bại sẽ bị hạ cấp Kỹ Năng.
  • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp.

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
kiemthethientu.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp