Sáp nhập máy chủ QUANG KIẾM và THIÊN TỬ

02-12-2022Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ QUANG KIẾM  và THIÊN TỬ  vào 13H00 ngày 03/12/2022. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ QUANG KIẾM  phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ QUANG KIẾM  được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ SÁP NHẬP MÁY CHỦ Số Lượng
Kinh Nghiệm Đơn 350000
Lệnh Bài Trang Bị 70000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Tinh Thạch Đồng Hành 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
[Đại] Chân Khí 50000
Rương Trấn Hồn Thạch 70000
Thần Sa - Vô Hạ Dẫn 25000
Mảnh Ghép Vũ Khí 25000
Linh Tê 7100
ĐỒNG KHÓA 35000
Bút Lông 10000
Giấy Trắng 10000

- Nhân vật thuộc máy chủ QUANG KIẾM  sau khi gộp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại HỖ TRỢ THIÊN TỬ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ QUANG KIẾM sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh- Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
kiemthethientu.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp